HEDEF GIDA sitesindeki bağlantılar sizi HEDEF GIDA sitesinin dışına götürebilir ve HEDEF GIDA, bu sitelerin içeriği, doğruluğu ya da işleviyle ilgili olarak, hiç bir sorumluluk üstlenmez. Bu bağlantılar iyi niyet çerçevesinde sunulmaktadır ve HEDEF GIDA, bağlantısını verdiğimiz sitelerde daha sonra olabilecek herhangi bir değişiklikten sorumlu değildir. HEDEF GIDA veya bağlı şirketleri ya da bu sitenin oluşturulması, üretilmesi ya da iletilmesinde yer alan diğer herhangi bir üçüncü taraf bu siteye erişim ya da sitenin kullanımından doğabilecek herhangi bir doğrudan, dolaylı, arızi, tali ya da cezai zarar, ziyan, hasar veya sorumluluktan ötürü sorumlu tutulamaz.

Kullanıcı tarafından HEDEF GIDA’a gönderilecek mesajlar, e-mailler vb. lerde yer alan bilgiler, HEDEF GIDA tarafından kullanılabilecektir.

İşbu sitede yer alan unvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları HEDEF GIDA veya belirtilen ilgilisine aittir ve ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. İşbu sitenin ziyaret edilmesi veya bu sitedeki hizmetlerden yararlanılması, söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda size hiç bir hak vermez. Bu siteyi ziyaret etmek veya kullanmakla, anılan fikri mülkiyet haklarını ihlal etmemeyi taahhüt etmektesiniz.

Kullanıcı tarafından www.hedefgrup.com.tr web sitesinde kullanılmak üzere gönderilmiş olan içeriklerden, görsel materyallerden HEDEF GIDA tarafından uygun görülerek site içeriğine dahil edilmiş olanların, HEDEF GIDA tarafından önceden bilgilendirme yapılmaksızın site içeriğinden çıkarılması, herhangi bir kopyası saklanmaksızın tamamen silinmesi hakkı saklıdır.

Web sitemiz ve e-mail yoluyla görüş ve önerilerinizi bize bildirebilirsiniz. HEDEF GIDA ‘un, söz konusu görüş ve önerilerinizi istediği gibi kullanma hakkı olduğunu ve bu yüzden herhangi bir hak talebinde bulunmayacağınızı peşinen kabul etmektesiniz.

www.hedefgrup.com.tr web sitesinden indirilecek yazılımların virüs kontrolünden geçirilmesi ve kullanıcının yükleyeceği bilgisayara uygunluğunun sağlanması kullanıcının sorumluluğundadır. Bu nedenle kullanıcının herhangi bir zarara uğraması veya bilgisayara uygunluğunu sağlamak için çeşitli harcamalar yapmak zorunda kalması halinde HEDEF GIDA’tan her ne nam altında olursa olsun herhangi bir talepte bulunma hakkı bulunmadığı kullanıcı tarafından kabul edilmektedir.

Web sitemiz sadece yasal amaçlarla ve kanunlara saygılı olarak kullanılabilir. Bu siteyi kullanmakla, yasalara uygun davranacağınızı taahhüt etmektesiniz. Haksız menfaat elde etmek için doğru olmayan beyanlarda bulunmak, mevcut hasarları gizleyerek daha sonraki bir tarihte olmuş gibi göstermeye çalışmak, sahte isim ve kredi kartları kullanmak gibi eylemler cezai sorumluluklar doğurur. HEDEF GIDA, bu tür davranışlara engel olmak için, siteye girişi yasaklamak, şikayette bulunmak gibi uygun göreceği tedbirleri almaya yetkilidir.

Kullanıcı www.hedefgrup.com.tr web sitesine girmekle işbu yasal uyarıyı okumuş olsun ya da olmasın yukarıda belirtilen şartları kabul etmiş sayılacaktır.