Üst Düzey Kalite Yaklaşımımız

Hedef Grup A.Ş. köklü geçmişinden aldığı güç ve birikimle; sahip olduğu yenilikçi, çağdaş ve başarı odaklı çalışma anlayışını, tek bir sloganla mükemmellik yolunda ilerletmektedir: 360 Derece Kalite!

Kalite kavramı sadece belirli bölümlerde değil; “360 Derece”, faaliyetlerimizin her aşamasında, attığımız her adımda; kurumsal, sektörel ve ulusal gelişime katkı sorumluluğumuzun bir parçası olarak uygulanmaktadır.

Kaliteyi yaşam biçimi olarak kabul eden firmamız, süreç yönetimi ile tüm fonksiyonlarını takip ve analiz etmekte; “Sürekli iyileştirme” felsefesini benimsemekte ve maksimum seviyede “müşteri memnuniyeti”ni hedeflemektedir.

Minimum hata, maksimum verimlilik ile müşterilerimiz ve tüm paydaşlarımız için değer yaratma amacı güderek Toplam Kalite Yönetimi ile çıktığımız yolda, aldığımız belgeler ile sistemimizi taçlandırmakta, EFQM mükemmellik modeli yolunda attığımız adımlar ile her zaman “en iyi” olmak için çalışmaktayız.

  • Hizmet kalitesini sürekli iyileştirerek rekabet gücünü korumayı ve nitelikli iş ortakları ile çalışmayı,
  • Bilgi, eğitim ve değişimi teşvik ederek sürekli gelişimi sağlamayı,
  • Hızlı iletişim, ekip çalışması ve yenilikçiliği esas almayı,
  • İş yaptığı tüm alanlarda ilgili standart ve yasal mevzuatlara uygun hizmetler sunmayı,
  • Teknolojik gelişmeleri takip etmeyi ve süreç işleyişlerini yenilikçi hizmet ve teknolojiler ile desteklemeyi,
  • Sosyal sorumluluk bilinci ile hareket ederek şirket faaliyetleriyle topluma örnek oluşturmayı,
  • Faaliyet ve hizmetleri esnasında çevresel etkileri dikkate alarak, çevre kirliliği etkenlerini kontrol altında tutup, en aza indirecek önlemleri almayı ve çalışanlarını bu amaca yöneltmeyi,
  • Yürüttüğü faaliyetler sonucu yaralanma ve sağlık bozulmalarını önlemek üzere İş Sağlığı ve Güvenliği kuralları çerçevesinde risklerini güvence altına alarak, tüm çalışanları ve ziyaretçileri için daha sağlıklı ve güvenli bir ortam sağlamayı,
  • Şirketimizin ve paydaşlarımızın bilgilerinin güvenliğini sağlamak adına; Riski yönetmek ve bu doğrultuda riski, ihlal olaylarını en aza indirgeyerek iş sürekliliğini mümkün olan en yüksek seviyede tutmayı,
  • Müşterilerimizden ulaşan istek, şikayet ve önerileri kanun, yönetmelik ve şirket politikaları çerçevesinde tutarlı, sistematik, adil, tarafsız ve gizlilik çerçevesinde değerlendirmeyi ve çözüme yönelik yaklaşımlar sunmayı