ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKAMIZ

Hedef Grup A.Ş. köklü geçmişinden aldığı güç ve birikimle; sahip olduğu yenilikçi, çağdaş ve başarı odaklı çalışma anlayışını, tek bir sloganla mükemmellik yolunda ilerletmektedir: 360 Derece Kalite!

Kalite kavramı sadece belirli bölümlerde değil; “360 Derece”, faaliyetlerimizin her aşamasında, attığımız her adımda; kurumsal, sektörel ve ulusal gelişime katkı sorumluluğumuzun bir parçası olarak uygulanmaktadır.

Kaliteyi yaşam biçimi olarak kabul eden firmamız, süreç yönetimi ile tüm fonksiyonlarını takip ve analiz etmekte; “Sürekli iyileştirme” felsefesini benimsemekte ve maksimum seviyede “müşteri memnuniyeti”ni hedeflemektedir.

Minimum hata, maksimum verimlilik ile müşterilerimiz ve tüm paydaşlarımız için değer yaratma amacı güderek Toplam Kalite Yönetimi ile çıktığımız yolda, aldığımız belgeler ile sistemimizi taçlandırmakta, EFQM mükemmellik modeli yolunda attığımız adımlar ile her zaman “en iyi” olmak için çalışmaktayız.

 • Gerçekleştirdiğimiz tüm faaliyetleri belirlediğimiz stratejiler, hedefler ve uyguladığımız standartlar doğrultusunda sürekli iyileştirerek gerçekleştirmeyi; rekabet gücünü korumayı ve nitelikli iş ortakları ile çalışmayı,
 • Risk temelli yaklaşım ile faaliyetlerimizin ve yönetim sistemimizin planlanan sonuçlardan sapmaya yol açan faktörlerini tayin ederek olumsuz etkileri asgari seviyeye indirecek önleyici kontrolleri uygulamayı ve ortaya çıktıkça fırsatlardan azami derecede faydalanmayı,
 • İş yaptığı tüm alanlarda ilgili standartlara, yasal ve diğer şartlara uygun hizmetler sunmayı,
 • Kendisi ve paydaşlarının bilgi varlıklarına güvenli bir şekilde erişim sağlamayı,
 • Kurumun güvenilirliğini ve marka imajını korumayı,
 • Bilgi güvenliği ihlali durumunda gerekli görülen yaptırımları uygulamayı,
 • Yaşam döngüsü yaklaşımıyla önemli çevre boyutlarını belirlemeyi ve kontrol altına almayı; kirliliği önleyerek, sürdürülebilir kaynak kullanımını sağlayarak çevrenin korunmasını sağlamayı,
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tehlikeleri ve riskleri belirleyerek, tehlikeleri ortadan kaldırmayı ve riskleri azaltmayı, çalışanlara ve çalışan temsilcilerine danışmayı ve katılımlarını sağlamayı, sağlıklı ve güvenli çalışma koşulları oluşturmayı,
 • Sahip olduğu süreçlerde bilgi güvenliği olgusuna firma genelinde tam katılım ve bilgi güvenliğinde yüksek farkındalık yaratmayı,
 • Hijyenik ortam ve koşullarda depolama faaliyetlerinden başlayarak tüketiciye ulaşıncaya kadar olan tüm aşamalardaki hizmet sunumunda malların ve ürünlerin güvenliğini en üst seviyede tutmayı,
 • Yönetim Sistemleri bilincini arttırmak, belirlemiş olduğumuz hedeflerimize ulaşmak , çalışanlarımızın sistemler ile ilgili sorumluluklarını bildirmek , yetkinliklerini arttırmak amacıyla eğitim ve gelişim faaliyetleri düzenlemeyi,
 • Teknolojik gelişmeleri takip ederek süreç işleyişlerini desteklemek için uygun alt yapı ve kaynakları temin etmeyi,
 • Sosyal sorumluluk bilinci ile hareket ederek şirket faaliyetleriyle topluma örnek oluşturmayı,
 • Şirketimizin ve paydaşlarımızın bilgilerinin güvenliğini sağlamak adına; riski yönetmek ve bu doğrultuda riski, ihlal olaylarını en aza indirgeyerek iş sürekliliğini mümkün olan en yüksek seviyede tutmayı,