İletişim formunda kullanılması gereken aydınlatma metni:

Bu formda yer alan kimlik(ad, soyad), iletişim(telefon numarası, e-posta adresi) ve müşteri işlem(talep/şikayet bilgisi) kişisel verileriniz veri sorumlusu olarak Hedef Grup Satış Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Hedef Grup”) tarafından web sitesi iletişim formunun doldurulması suretiyle otomatik yöntemler ile işlenmektedir. Söz konusu kişisel verileriniz, “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayalı olarak talep/şikâyetlerinizin takibi ve gerektiğinde bu kapsamda iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla işlenmektedir. Kişisel verileriniz, gerekmesi halinde, yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olarak Hedef Grup’un ilgili iş ortaklarına ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilmektedir.

Kanun’un ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”e göre Hedef Grup Satış Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin Oruç Reis Mah. Tekstilkent Cad. B Blok No:12 A/273 Esenler /İstanbul adresine yazılı olarak, sistemimizde kayıtlı olan e-posta adresinizden kvkk@hedefgrup.com.tr e-posta adresine, sistemimizde kayıtlı olmayan e-posta adresinizden mobil imza/e-imza kullanarak kvkk@hedefgrup.com.tr e-posta adresine veya KEP vasıtasıyla hedefgrup@hs03.kep.tr adresine iletebilirsiniz.